คาถามหานิยม

5 คาถามหานิยม ที่คุณสวดบูชาได้ในชีวิตประจำวัน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ เวทมนต์และคาถาอาคมมานับตั้งแต่โบราณ ซึ่งหนึ่งในความเชื่อที่ยังคงแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของใครหลายคนก็คือ ความเชื่อในเรื่องของคาถาอาคมและคาถามหานิยมต่างๆ นั่นเองครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาถามหานิยมที่หลายๆ คนให้ความเชื่อถือเพราะเป็นการผสมผสานคาถานเชิงพุทธคุณร่วมกับไสยเวทย์โบราณ

ในวันนี้เราจึงได้ทำการรวบรวมคาถามหานิยมที่คุณสามารถสวดบูชาได้ในชีวิตประจำวันมาฝากกันครับ

คาถามหานิยม

คาถามหานิยม ให้พรด้านเจอรักแท้

ท่องนะโม 3 จบแล้วสวดคาถา โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง

สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิเอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา

พะหูชะนา เอหิ

คาถามหานิยม ช่วยเสริมเสน่ห์ ให้คนรักใคร่เมตตา

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ

พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

คาถามหานิยม ให้คนที่ต้องการหันมารัก หลง ใช้ได้ทั้งกับคนรักหรือผู้ที่เราต้องการให้มารัก

โอม นะจิตตัง เห็นหน้า…(ชื่อคนที่เราต้องการ)…รักสนิท

ธาจับจิต ยะจับใจ…(ชื่อคนที่เราต้องการ)…นะหลงใหล

จับใจ…(ชื่อคนที่เราต้องการ)…ให้มารัก นะโมพุทธายะ

คาถามหานิยม ขุนแผนมหาเสน่ห์ เป็นอีกหนึ่งคาถาที่หลายคนท่องจนขึ้นใจเพราะใช้ได้ผลดี

เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ

คาถามหานิยม สำหรับสวดก่อนเข้าพบผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้านาย หรือญาติผู้ใหญ่ เพื่อขอพรให้รักใคร่เอ็นดู เมตตากับเรา

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา

ปิยะเทวะมนุสสานังปิโยพรหมานะ มุตตะโม

ปิโยนาคะ สุปัณณานัง

ปิณินทะริยัง นะมามิหัง

นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

 

จากคาถามหานิยมทั้ง 5 บท ที่เรารวมรวมมานั้น จะเห็นได้ว่าเราสามารถสวดบูชาคาถาเหล่านี้ได้ในเกือบทุกสถานการณ์ที่ต้องการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตัวเอง และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการทำงาน การพบลูกค้าหรือพบผู้ใหญ่ แต่!! แค่เพียงการสวดคาถามหานิยมนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาความรักรูปแบบต่างๆ ได้นะครับ เพราะการสวดคาถาให้ได้ผลจริงนั้น ต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิและมีบารมี มีวิชาอย่างมาก ดังนั้น หากเราต้องการสวดคาถามหานิยมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาความรัก ปัญหามือที่สามหรือต้องการทำให้คนรักกลับมา เราจึงควรสวดคาถามหานิยมพร้อมๆ กับการบูชาเครื่องรางเสน่ห์หรือไปปรึกษากับครูอาจารย์ที่มีวิชาอาคมโดยตรง เพื่อรับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งด้านความรักและด้านเมตตามหานิยมที่ถูกต้อง เหมาะสมในแต่ละกรณี รับรองว่าวิธีเหล่านี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้การสวดคาถามหานิยมของคุณแน่นอนครับ