ทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่าย

แก้ปัญหารัก ผูกความสัมพันธ์โดยการทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่าย

การทำเสน่ห์นั้นมีมากมายหลากหลายวิธี บางวิธีก็เป็นวิชาขั้นสูงที่ต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้มีความรู้เฉพาะทางและมีพลังจิตแข็งแกร่งจึงจะสามารถประกอบพิธีตามแบบฉบับที่สืบทอดต่อกันมาได้ แต่ก็มีหลายวิธีที่เป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่คนทั่วไปสามารถทำได้เอง เช่นเดียวกับการทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่าย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการทำเสน่ห์ที่ได้รับความนิยม เพราะทำง่าย ไม่ต้องมีขั้นตอนเยอะ หลายคนจึงมักเลือกทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่ายเพื่อความสบายใจของตัวเอง ซึ่งการใช้วีนี้จะได้ผลจริงหรือไม่ วันนี้เราจะลองมาหาคำตอบกันครับ

ทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่าย

วิธีทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่าย สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ของที่ต้องเตรียม ประกอบด้วย รูปถ่ายของแฟน คนรัก หรือผู้ที่เราต้องการทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่ายและรูปของเรา โดยถ้าจะให้ดีควรเป็นรูปถ่ายล่าสุดที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 9 เดือน
  2. เมื่อเตรียมรูปถ่ายพร้อมแล้วให้เขียนชื่อ วัน เดือน ปีเกิดของเราและของคนรักลงไปที่ด้านหลังรูป
  3. นำรูปถ่ายด้านที่เขียนชื่อของเราและคนรักมาประกบเข้าหากัน
  4. นำไส้เทียนที่ได้จากการต้มเทียนหอมสีแดง 9 เล่มจนละลายมามัดรูปทั้งสองใบให้แน่น จากนั้นสวดคาถาขอให้คนรักกลับมา ว่า “อิธะคะมะ จิตตาโอมจิตตัง ปุริโสวาวานะโม อิตถีโยสิเนหังจังงัง จุเจรุนิ” จำนวนรอบให้ท่องไปจนครบตามอายุของคนรัก
  5. ทุกๆ วันพระให้ต้มเทียนจนละลายแล้วนำไส้เทียนมามัดใหม่ทุกครั้ง พร้อมสวดคาถาเพื่อให้ผลของการทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่ายยั่งยืนต่อไป

คำเตือน: วิธีทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่ายเป็นคำแนะนำเพียงเบื้องต้นเท่านั้น ความสำเร็จจากการทำด้วยตนเองมีเพียง 1% เมื่อเทียบกับการให้มนต์ดลใจเป็นผู้กระทำพิธีให้ เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาทำด้วยตนเองเลยครับ ติดต่อปรึกษาเราเพื่อขอคำแนะนำและวิธีการที่ถูกต้องเห็นผลเร็วจะดีกว่านะครับ

ดูเหมือนจะง่าย แต่วิธีทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่ายนั้นหากผู้ทำไม่มีสมาธิ จิตใจไม่แน่วแน่จริง ผลก็อาจเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่สำเร็จเลย ยิ่งเป็นคนทั่วไปแบบเรา อาจหวังผลได้แค่เรื่องของความสบายใจหรือผลแบบชั่วครู่เท่านั้น แต่ถ้าหากเราต้องการทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่ายให้ได้ผลจริง ยั่งยื่น ยาวนาน สามารถดลจิตดลใจคนรักให้กลับมารักเราได้จริง การพึ่งพาครูอาจารย์ที่มีวิชาอาคม รู้วิธีประกอบพิธีกรรมการทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่ายเป็นอย่างดี รวมถึงมีพลังจิตที่แน่วแน่และมีญาณสมาธิแข็งกล้า จึงจะช่วยทำให้การทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่ายเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นใครที่กำลังเผชิญกับปัญหาความรักจริงๆ และต้องการทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่ายให้เกิดผลจริง พร้อมทั้งถูกต้องตามลำดับ ขั้นตอนและวิธีการที่สืบทอดต่อกันมา ควรให้ครูอาจารย์ที่รู้วิชาเป็นผู้ประกอบพิธีการทำเสน่ห์ด้วยรูปถ่ายจึงจะดีที่สุด และได้ผลที่สุดครับ

ทำเสน่ห์ด้วยมนต์เขมร แรงจริงไม่เข้าตัว ไม่หน้าดำ ไม่มีอันตราย ผ่านการปลุกเสกด้วยมนต์เขมรโบราณ