รายการฝากจุดเทียน


รายการฝากจุดเทียน จะอัพเดทย้อนหลังเมื่อจุดเทียนไปแล้วภายใน 3 วันนะครับ
ท่านที่โอนเงินเข้ามา ทีมงานจะดำเนินการจุดภายใน 1-7 วัน เนื่องจากปู่ต้องเสกและลงชื่อในเทียนก่อนจุดให้
รายการฝากจุดจะไม่ได้แสดงนามสกุลให้เห็น เนื่องจากความเป็นส่วนตัวของศิษย์ทุกท่านนะครับ
หาชื่อให้ดีนะ เราไม่ได้เรียงตามอักษร หรือวันที่ บางรายการอาจอยู่บรรทัดที่ 1000ขึ้นไป